iFLINK i Paris

NILU-forsker Nuria Castell presenterte iFLINK på workshopen: «Microsensors for air quality monitoring, lessons learned and challenges». Workshopen ble arrangert av AirParif i Paris og gikk av stabelen 23.1.2020.
Målet for workshopen var å kartlegge bruk av ny teknologi for måling av luftkvalitet, og se på fordeler,  utfordringer og begrensninger ved bruk av disse nye teknologiene. Nuria deltok også i et diskusjonspanel som diskuterte aktuelle utfordringer som oppstår når et stort antall mikrosensorer skal integreres i store nettverk.
På workshopen ble også resultatene av den såkalte «Micro-sensor Challenge 2019» offentliggjort. Her vurderte AirParif ulike sensorpakker basert på 5 kriterier: nøyaktighet av måleresultater, ergonomi, relevans av komponentene som måles, hvor enkle de er å flytte på og kostnader. Resultater fra «the Micro-sensor Challenge 2019» kan lastes ned her.

Agendaen til workshopen ligger her.
NILUs presentasjon er tilgjengelig her.
Avisartikkel om workshopen ligger her (på fransk).

iFLINK og «Akademias rolle i offentlige innkjøp»

Innovasjon i offentlig sektor er et viktig tema for å garantere at kommunene kan svare på nye samfunnsutfordringer. Det er avgjørende å involvere forskningsmiljøer ved innkjøp av «morgendagens løsninger».  I denne sammenheng ble arrangementet «Akademias rolle i offentlige innkjøp» arrangert i regi av OREEC, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Grønn Innkjøpsarena, som gikk av stabelen 4. desember 2019 i Oslo. I presentasjonen av iFLINK-prosjektet ble det fremhevet av Oslo kommune hvor avgjørende det er å involvere forskningen i offentlige innkjøp av luftmålere for å sikre målinger av god kvalitet i Oslo og de andre deltakende kommunene. Les mer om seminaret her.

Ny rapport om spesifikasjoner for sensorsystemer til måling av luftkvalitet ved anskaffelse

NILU har utgitt en rapport om spesifikasjoner for sensorsystemer til overvåking av luftkvalitet. Denne rapporten forklarer tekniske begrep knyttet til måleytelse, samt gir anbefalinger og krav i forbindelse med utarbeidelse av anbud. Rapporten går gjennom eksisterende instrumentering for luftkvalitetsmåling i Norge og gjeldende lovgivning rundt temaet. Den nevner mulige applikasjoner for ny sensorteknologi. En oversikt over metrologiske begrep sammen med forklaringer gir leseren grunnleggende kunnskap for å kunne tolke instrumentspesifikasjoner. Rapporten identifiserer noen viktige parametere knyttet til kvaliteten på sensorsystemer. Den kan lastes ned her: https://www.nilu.no/pub/1641641/