Hvis du vil ha mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med:

Nuria Castell, seniorforsker på NILU: ncb@nilu.no