Velkommen på nettsidene til iFLINK

iFLINK er et forskningsprosjekt som har som hovedmål å utvikle en kostnadseffektiv og åpen infrastruktur for å håndtere luftkvalitetsdata fra ny sensorteknologi.

Nye måter å måle luftkvalitet

Vi setter opp ny sensorteknologi, for å gi deg bedre informasjon om luftkvaliteten der du bor og ferdes. Disse sensorene er mye mindre og rimeligere enn dagens målestasjoner som brukes til å måle luftkvaliteten i norske byer. Vi starter på utvalgte steder for å først teste kvaliteten på den nye sensorteknologien. Målet er å kunne gi mer detaljert sanntidsinformasjon om luftkvalitet enn det vi har i dag. Forskningsprosjektet gjennomfører pilotstudier i Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand og Oslo. iFLINK finansieres med midler fra Norges forskningsråd gjennom programmet for Forskning og innovasjon i kommunesektoren.

Les gjerne mer om forskingsprosjektet her.