Velkommen på nettsidene til iFLINK

iFLINK er et forskningsprosjekt som har som hovedmål å utvikle en kostnadseffektiv og åpen infrastruktur for å håndtere luftkvalitetsdata fra ny sensorteknologi. Prosjektet ar nå avsluttet, men plattformen og ulike tjenester er nå tilgjengelige til interesserte aktører. Ta gjerne kontakt med seniorforsker Nuria Castell (ncb@nilu.no) fra NILU.

Presentasjoner fra prosjektets sluttmøte den 27.9.21 kan lastes ned her.

Opptaket fra sluttmøtet er tilgjengelig her.

 

Les gjerne mer om forskingsprosjektet her.

iFLINK fikk finansiell støtte fra Norges forskningsråd gjennom programmet for Forskning og innovasjon i kommunesektoren.