Velkommen på nettsidene til iFLINK-prosjektet!

iFLINK er et forskningsprosjekt som har som hovedmål å utvikle en kostnadseffektiv og åpen «Internet of Things»-infrastruktur for å håndtere luftkvalitetsdata fra rimelige sensorer.

Ved å bruke mange lavkostsensorer for å supplere dagens målestasjoner skal iFLINK gi mer detaljert sanntidsinformasjon om luftkvalitet enn det vi har i dag. Prosjektet skal ha pilotstudier i fem kommuner: Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand og Oslo.

Prosjektet finansieres med midler fra Norges forskningsråd (NFR) gjennom programmet for Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE).