Rapporter og vitenskapelige publikasjoner som del av iFLINK-prosjektet:

Schneider, P., Bartonova, A., Castell, N., Dauge, F. R., et al. (2019): Toward a unified terminology of processing levels for low-cost air-quality sensors. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8485-8487. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03950

Dauge, F.R., Marsteen, L., Schneider, P. (2018): Spesifikasjoner for sensorsystemer til måling av luftkvalitet. Anbefalinger ved anskaffelse. NILU rapport, 33/2018

 

Lenker til andre prosjekter og initiativer:

Innovative anskaffelser – Informasjonssted rundt innovasjonseffekter av offentlige anskaffelser