NILU har utgitt en rapport om spesifikasjoner for sensorsystemer til overvåking av luftkvalitet. Denne rapporten forklarer tekniske begrep knyttet til måleytelse, samt gir anbefalinger og krav i forbindelse med utarbeidelse av anbud. Rapporten går gjennom eksisterende instrumentering for luftkvalitetsmåling i Norge og gjeldende lovgivning rundt temaet. Den nevner mulige applikasjoner for ny sensorteknologi. En oversikt over metrologiske begrep sammen med forklaringer gir leseren grunnleggende kunnskap for å kunne tolke instrumentspesifikasjoner. Rapporten identifiserer noen viktige parametere knyttet til kvaliteten på sensorsystemer. Den kan lastes ned her: https://www.nilu.no/pub/1641641/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *