iFLINK er et forsknings- og innovasjonsprosjekt om innovativ forvaltning av luftkvalitet og miljø i norske kommuner. Prosjektet får støtte fra Norges Forskningsråd (NFR) og varer fra 2018-2021.

Den fullstendige prosjektplanen kan lastes ned her.