Dårlig luftkvalitet påvirker folks helse, og det er behov for tilgang til bedre data for å kunne arbeide mer målrettet for å bedre luftkvaliteten. Innbyggerne bør også få tilgang til sanntidsinformasjon om luftkvaliteten for å forstå hvorfor eventuelle tiltak gjennomføres og ta egne forhåndsregler. Nåværende teknologier oppfyller ikke dette behovet.

I tillegg er dagens målestasjoner dyre i anskaffelse og drift. Det er derfor et begrenset antall av målestasjoner i Norge. Mikrosensorene vi tester i dette prosjektet er enklere og billigere enn dagens. Siden det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på disse sensorene, vil vi først sikre at dataene til de nye mikrosensorene er gode nok. Når vi har sikret dette vil vi sette opp mikrosensorer andre steder, som ikke har målinger i dag. Vi må også ha gode løsninger som kan innhente og dele informasjonen fra sensorene. På sikt håper vi å kunne gi ut informasjonen i sanntid til publikum.

Slik møter vi dagens utfordringer

iFLINK-prosjektet skal gjøre det mulig å måle luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris enn i dag. Vi setter opp ny sensorteknologi, for å gi deg bedre informasjon om luftkvaliteten der du bor og ferdes. Disse sensorene er mye mindre og rimeligere enn dagens målestasjoner som brukes til å måle luftkvaliteten i norske byer. Vi starter på utvalgte steder for å først teste kvaliteten på den nye sensorteknologien. Målet er å kunne gi mer detaljert sanntidsinformasjon om luftkvalitet enn det vi har i dag. Forskningsprosjektet gjennomfører pilotstudier i Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand og Oslo.

Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke metoder for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra den nye sensor teknologien. Metodene er basert på maskinlæring og kartlegging. Det skal også etableres en åpen teknologiløsning som kan ta imot og kvalitetssikre data fra en rekke ulike typer mikrosensorer. Når det er på plass, kan kommuner og andre interesserte få tilgang til og hente ut luftkvalitetsdata. Når prosjektet er gjennomført, vil teknologien bli tilgjengelig for andre.

 

Prosjektstruktur: