iFLINK-prosjektet har som mål å fornye overvåkningen av luftkvalitet i norske kommuner.

Prosjektet utvikler og etablerer en ny infrastruktur for miljøovervåkning i norske kommuner som kan håndtere og kvalitetssikre data fra store nettverk av sensorer for måling av luftkvalitet. Nettverket inkluderer ikke bare de offisielle målestasjonene, men også rimelige mikrosensorer som kan plasseres på mange forskjellige steder i byen. På denne måten vil man få en mye bedre oversikt over forurensningssituasjonen i hele byen, til enhver tid.

I iFLINK-prosjektet skal vi bruke maskinlæring til å utvikle gode kalibreringsmetoder slik at datakvaliteten til de rimelige mikrosensorer forbedres og dataene kan brukes til å utvikle nye nedstrømstjenester. Resultatene fra iFLINK kan brukes av alle som ønsker å utvikle sanntidstjenester knyttet til luftkvalitet, klimaendringer og støyforurensning.

Prosjektet utvikles og gjennomføres sammen med fem kommuner: Oslo, Bergen, Bærum, Drammen, og Kristiansand. På et senere tidspunkt vil det også være mulig for andre kommuner og privatpersoner å koble sine mikrosensorer til iFLINK-infrastrukturen.

iFLINK er et forsknings- og innovasjonsprosjekt om innovativ forvaltning av luftkvalitet og miljø i norske kommuner. Prosjektet får støtte fra Norges Forskningsråd (NFR) og varer fra 2018-2021.

 

Prosjektstruktur: