Nyheter

Ny rapport om spesifikasjoner for sensorsystemer til måling av luftkvalitet ved anskaffelse

NILU har utgitt en rapport om spesifikasjoner for sensorsystemer til overvåking av luftkvalitet. Denne rapporten forklarer tekniske begrep knyttet til måleytelse, samt gir anbefalinger og krav i forbindelse med utarbeidelse av anbud. Rapporten går gjennom eksisterende instrumentering for luftkvalitetsmåling i Norge og gjeldende lovgivning rundt temaet. Den nevner mulige applikasjoner for ny sensorteknologi. En oversikt over metrologiske begrep sammen med forklaringer gir leseren grunnleggende kunnskap for å kunne tolke instrumentspesifikasjoner. Rapporten identifiserer noen viktige parametere knyttet til kvaliteten på sensorsystemer. Den kan lastes ned her: https://www.nilu.no/pub/1641641/