Drammen kommune har satt opp et sensornettverk bestående av 10 enheter plassert på Bragernes. De første sensorene ble plassert ut i desember 2018. Målet er at vi skal kunne bygge ut et tett sensornettverk i hele byen. Vi ønsker å ha fokus på å skape bevissthet rundt luftkvalitet blant innbyggere.

Tilgang til luftkvalitetsdata i sanntid kombinert med andre data vi vet påvirker luftkvaliteten vil sette kommunen i bedre stand til å iverksette riktige forbedringstiltak.

Kontakt:
Hilde Espeland
Konseptutvikler
+47 91723982