Telenor har lansert to landsdekkende nett – NB-IoT og LTE-M, som begge er optimalisert for Internet of things (IoT), og som gjør at enheter og sensorer kan snakke sammen over 4G-nettet. NB-IoT gir svært god dekning (+99% av befolkningen) og er skreddersydd for løsninger som bare skal sende litt data og som trenger lang batteritid. LTE-M kan sende større datamengder enn NB-IoT, og passer godt for aktive sensorer som i tillegg skal ha video, tale- eller SMS-funksjon. Begge teknologiene inkluderer også svært høy grad av sikkerhet og er driftet 24/7/365.

I iFLINK-prosjektet kommer Telenor til å tilby kommunene skreddersydde kommunikasjonsløsninger for å etablere større nettverk av luftkvalitetsmålere.

Kontakt:
Ivar Sørknes
+47 90941599
ivar.sorknes@telenor.com
https://www.telenor.no/bedrift/iot/4g/