OsloMet – Storbyuniversitetet – Institutt for Produktdesign, vil bidra i prosjektet med ulike utviklingsprosjekter som en del av vår undervisning og forskning.

Det er viktig for oss å gi studentene erfaring med både det å være en aktør i pågående forskning, men også å bringe designperspektiv med brukerfokus, systemforståelse og nye forslag til løsning inn i iFLINK.

MA-programmet i Produktdesign – design for kompleksitet

BA-programmet i Produktdesign

Kontakt:
Torgrim Eggen
Head of Studies, MA Product Design
Oslo Metropolitan University
teggen@oslomet.no