NILU-Norsk institutt for luftforskning er et ledende forskningsinstitutt innen forurensning og klima. Vi overvåker, samler inn og analyserer data om luft og miljø.

NILU er leder av iFLINK-prosjektet og har ansvaret for kommunikasjon.

I iFLINK utvikler NILU en infrastruktur for å etablere større nettverk av luftmålesensorer i norske kommuner. Infrastrukturen skal gjøre det mulig å databehandle sanntidsluftkvalitetsinformasjon i høy presisjon. Vi skal pilotteste infrastrukturen og sensornettverket i Oslo, Bergen, Bærum, Drammen og Kristiansand.

 

Kontakt:
Nuria Castell
Seniorforsker
Avdeling for by og industri
NILU-Norsk institutt for luftforskning
ncb@nilu.no
+47 63898254