Bilde: Anders Martinsen

Kristiansand kommune ønsker å sikre innbyggerne god luftkvalitet. Prosjektet vil bidra til dette ved at kommunen får viktig kunnskap om bruk av mikrosensorer og bedre informasjon om luftforurensningssituasjonen i kommunen.

Det er fortsatt usikkert hvor mange sensorer som vil bli utplassert i kommunen og det er derfor også usikkert hvor disse vil bli plassert helt konkret. Hovedfokuset blir sannsynligvis Kristiansand sentrum, Kvadraturen.

Kontakt:
Solvor Berntsen Stølevik
Miljø- og klimarådgiver v/Miljøvernenheten
Kristiansand kommune
solvor.stolevik@kristiansand.kommune.no
+47 952 27 301