Bilde: Håvard Holme/Bergen kommune

Miljørettet helsevern i Bergen kommune deltar i iFLINK fordi vi ser et potensiale i at mikrosensorer på lengre sikt kan gjøre det mulig for oss å måle luftkvalitet over et større geografisk område og på flere målepunkter enn det vi gjør i dag. Vårt mål er å se om noen av de tilgjengelige mikrosensorene kan levere data av tilstrekkelig kvalitet, slik at de kan benyttes blant annet til å gi bedre informasjon til byens innbyggere.

Vi deltar i fase 1 og fase 2. I fase 1 vil vi plassere sensorer på to av våre målestasjoner, før vi i fase 2 er med på oppskaleringen og tester sensorer på rundt 10 ulike lokasjoner i Bergen kommune.

I Bergen kommune jobber for tiden med iFLINK og lokal luftkvalitet:

                                                

Haldis                           Kari Anne                    Arild                            Vitali
Haukås Lillefosse         Holsen                        Jensen                        Koudriavtsev

 

Kontakt:
Haldis Haukås Lillefosse
Miljørettet helsevern
Bergen kommune
Haldis.Haukaslillefosse@bergen.kommune.no
+47 55 56 52 19