iFLINK er avsluttet

iFLINK-prosjektet avsluttet med en presentasjon av resultatene for rundt 120 deltakere (online og fysisk til stede), på et seminar i Telenors lokaler på Fornebu den 27.9.21. iFLINK-plattformen er nå åpen for et større publikum. NILU takker alle som var med på denne reisen!

Plattformen skal brukes videre i andre prosjekter og initiativer. Ta kontakt dersom du er interessert!

Utrulling av sensornettverk

Utrullingen av iFLINK-sensorene fortsetter i sommervarmen! Snart er det mer enn 100 sensorer på plass i Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand og Oslo.

Følg med på sosiale medier der vi informerer fortløpende om utviklingen (@NILUNorskinstituttforluftforskning/@NILU_now).

Bilder: J. S. Skaar/NILU, S. Stølevik/Kristiansand kommune, T. Wolf/Bymiljøetaten Oslo kommune

Velkommen til iFLINKs avslutningsseminar 27.9.2021

Velkommen til avslutningsseminaret for iFLINK-prosjektet. I prosjektet ble mikrosensorer for måling av lokal luftkvalitet testet og tatt i bruk i fem kommuner, data har blitt hentet inn og prosessert i en dataplatform og vi har sett på utforming av informasjonsløsninger. Resultater og erfaringer vil bli presentert på avslutningsseminaret mandag 27. september 2021 hos Telenor på Fornebu og digitalt. Programmet for seminaret finner du her.

For påmelding innen 20.9.21 klikk her.

100 mikrosensorer på vei ut

iFLINK-prosjektet tar i bruk ny sensorteknologi i fem norske kommuner. De nye sensorene skal bidra til å gi innbyggerne bedre informasjon om luftkvaliteten der de bor og ferdes. De neste ukene ruller vi ut et nettverk med mer enn 100 mikrosensorer i Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand og Oslo.

Følg med på sosiale medier der vi informerer fortløpende om utviklingen (@NILUNorskinstituttforluftforskning/@NILU_now).

Test av mikrosensorer for måling av luftforurensning i Bergen

Siden september har Bergen kommune hatt utplassert 15 mikrosensorer på målestasjonene på Danmarksplass og Klosterhaugen for å teste kvaliteten av ulike luftkcalitetssensorer. Fem av sensorene vil nå bli utplassert på Skjold skole, Lyngbøtunet, Åsane senter, Nordahl Grieg videregående skole og Indre Arna barnehage.

Antall mikrosensorer som utplasseres i Bergen vil øke våren 2021. Målet er å installere to sensorer i hver bydel for å få et bedre bilde over luftkvaliteten i hele kommunen.

Les mer om saken på nettsidene til Bergen kommune.

Startskudd for målinger i Oslo og Bergen

Oslo kommune og Bergen kommune er godt i gang med testemåling av luftkvalitet med nye mikrosensorer.

Arbeidet med å installere sensorene i Oslo startet i midten av august. Her har vi satt opp 25 mikrosensorer fra flere ulike leverandører på målestasjonen i Kirkeveien og Sofienberg. Disse skal først sammenlignes/testes opp mot målingene vi får fra målestasjonen i dag, før vi setter de opp andre steder i byen.

I begynnelsen av september fortsatte vi arbeidet vårt på målestasjonene i Bergen på Danmarks plass og Klosterhaugen. Her tester vi 15 mikrosensorer.

Etter hvert planlegger vi å sette opp flere mikrosensorer på andre steder i Oslo og Bergen. Våren 2021 planlegger vi å utvide målingene i Bærum og Kristiansand.

Les gjerne mer om prosjektet her.