Startskudd for målinger i Oslo og Bergen

Vi forbereder oss nå på å måle luftkvalitet med lavkostinstrumenter («mikrosensorer») i Oslo og Bergen. I midten av august har vi begynt på arbeidet med å kalibrere instrumentene på målestasjonenen Kirkeveien og Sofienberg i Oslo. Vi har satt opp 25 mikrosensorer fra flere ulike leverandører. Disse skal først kalibreres, for deretter å distribueres rundt omkring i Oslo. I Oslo samarbeider vi også med Ruter, som lar oss få sette opp lavkostinstrumenter på leskurene deres.

Samtidig setter vi opp mikrosensorer for kalibrering i Bergen, på målestasjonene Danmarks plass og Klosterhaugen. Her skal vi teste 15 instrumenter før de tas i bruk for å komplementere målenettverket for luftkvalitet i Bergen.

Etter kalibreringsperioden i Oslo og Bergen skal iFLINK-prosjektet bruke disse mikrosensorer til å sette opp et tett målenettverk i Oslo, Bergen, Drammen, Bærum og Kristiansand i løpet av våren 2021.

iFLINK-prosjektet samarbeider med flere samtidige europeiske prosjekter og aktiviteter. Et av dem er sensEURCity, et prosjekt som koordineres av EUs Joint Research Centre (Ispra, Italia). Her er Oslo en samarbeidsby, sammen med Antwerpen i Belgia og Zagreb i Kroatia. Via sensEURCity-prosjektet har vi på lån 34 AirSensEur-mikrosensorer som skal være i Oslo fram til mars 2021. I dette prosjektet samarbeider vi også med Oslo Bysykkel, som stiller sine stativer til rådighet for måleutstyret.