Test av mikrosensorer for måling av luftforurensning i Bergen

Siden september har Bergen kommune hatt utplassert 15 mikrosensorer på målestasjonene på Danmarksplass og Klosterhaugen for å teste kvaliteten av ulike luftkcalitetssensorer. Fem av sensorene vil nå bli utplassert på Skjold skole, Lyngbøtunet, Åsane senter, Nordahl Grieg videregående skole og Indre Arna barnehage.

Antall mikrosensorer som utplasseres i Bergen vil øke våren 2021. Målet er å installere to sensorer i hver bydel for å få et bedre bilde over luftkvaliteten i hele kommunen.

Les mer om saken på nettsidene til Bergen kommune.

Startskudd for målinger i Oslo og Bergen

Oslo kommune og Bergen kommune er godt i gang med testemåling av luftkvalitet med nye mikrosensorer.

Arbeidet med å installere sensorene i Oslo startet i midten av august. Her har vi satt opp 25 mikrosensorer fra flere ulike leverandører på målestasjonen i Kirkeveien og Sofienberg. Disse skal først sammenlignes/testes opp mot målingene vi får fra målestasjonen i dag, før vi setter de opp andre steder i byen.

I begynnelsen av september fortsatte vi arbeidet vårt på målestasjonene i Bergen på Danmarks plass og Klosterhaugen. Her tester vi 15 mikrosensorer.

Etter hvert planlegger vi å sette opp flere mikrosensorer på andre steder i Oslo og Bergen. Våren 2021 planlegger vi å utvide målingene i Bærum og Kristiansand.

Les gjerne mer om prosjektet her.